بورس عربستان

۱۷دی
واکنش بورس عربستان به ترور سردار سلیمانی

واکنش بورس عربستان به ترور سردار سلیمانی

شاخص بورس عربستان خصوصا ارزش سهام شرکت نفتی آرامکو و بازار بورس در سایر کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس، دو روز پس از ترور سپهبد قاسم سلیمانی و پرتنش شدن منطقه، با کاهش ناگهانی مواجه شده‌اند.