بورس بین‌المللی

۲۲مرداد
راه‌اندازی بورس بین‌المللی تا ۲ ماه آینده
دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد:

راه‌اندازی بورس بین‌المللی تا ۲ ماه آینده

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با راه‌اندازی تمام زیر ساخت‌های مورد نیاز، بورس بین‌الملل تا دو ماه دیگر در جزیره کیش راه‌اندازی می‌شود.