بورس بازان

۰۱شهریور
بازگشت شاخص بورس به روزهای طلایی رخ می‌دهد؟/بورس‌بازان در انتظار عرضه دارا دوم

بازگشت شاخص بورس به روزهای طلایی رخ می‌دهد؟/بورس‌بازان در انتظار عرضه دارا دوم

بازار بورس هفته پیش را کابوس وار به پایان برد اما در این هفته اتفاقاتی نظیر عرضه دارا دوم بورس بازان را امیدوار به بازگشت سود و سرمایه کرده است، آیا این اتفاق صورت می‌گیرد؟