بورس بازار سرمایه

۰۹اردیبهشت
یک قدم تا رکورد تاریخی ۲۱۰ هزار واحدی

یک قدم تا رکورد تاریخی ۲۱۰ هزار واحدی

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۳۹۵۶ واحدی، در ارتفاع ۰۹۲ هزار واحد قرار گرفت و باز هم توانست رکوردها را جا به جا کند.