بورس انرژی

۱۹خرداد
درج نماد معاملاتی بورس انرژی در بورس

درج نماد معاملاتی بورس انرژی در بورس

شرکت بورس انرژی ایران با نماد “انرژی” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.