بورس املاک

۱۴مهر
بورس املاک در راه است

بورس املاک در راه است

رحمانی، مدیرعامل سابق بورس گفت: موافقت اصولی با راه اندازی بورس املاک صادر شده است و از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه پذیره نویسی می‌شود.