بوربور

۱۸مرداد
آسفالت جاده اصلی روستای محمودآباد نو پیشوا

آسفالت جاده اصلی روستای محمودآباد نو پیشوا

۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع از جاده اصلی روستای محمودآباد نو بخش جلیل‌آباد آسفات شد.

۰۹اسفند
نگاه دولت به بخش تولید بسیار چشمگیر شده است

نگاه دولت به بخش تولید بسیار چشمگیر شده است

معاون اداری مالی فرماندار ورامین گفت: توجه دولت به بخش تولید بسیار چشمگیر شده است که نشانه آن هم تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور می باشد و ما نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال رفع مشکلات و اخذ مجوزات و امتیازات ویژه برای تولیدکنندگان شهرستان هستیم.

۳۱اردیبهشت
از روابط عمومی برتر تقدیر شد

از روابط عمومی برتر تقدیر شد

مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان پیشوا در سال ۹۲ معرفی شد.