بوربورثانی

۲۹اسفند
کاروان نوروزی شهرری به جنوب کشور اعزام شد

کاروان نوروزی شهرری به جنوب کشور اعزام شد

کاروان راهیان نور منطقه ۲۰ با مشایعت جانشین فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، شهردار منطقه ۲۰ و جمعی از مدیران شهری شهرری به مناطق عملیاتی جنوب کشور رهسپارشدند.