بودیمر

۱۰مرداد
خرید جدید در پرسپولیس

خرید جدید در پرسپولیس

حتی پروسه جدایی برانکو، انتخاب جانشین او و استقرار و آغاز به کار گابریل کالدرون در پرسپولیس هم اینقدر طول نکشید که جذب مهاجم جدید برای سرخپوشان به درازا کشیده است.