بودجه 144

۱۱دی
فرصت خنثی‌سازی تله‌های بودجه ۱۴۰۰
یادداشت/

فرصت خنثی‌سازی تله‌های بودجه ۱۴۰۰

تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بارأی ناپلئونی در کمیسیون تلفیق، حرف‌وحدیث‌هایی را در فضای کارشناسی و رسانه‌ای برانگیخت.