بودجه یارانه

۲۷فروردین
جزئیات یارانه ۱۴۰ هزار میلیاردی فرابودجه‌ای در سال ۹۸

جزئیات یارانه ۱۴۰ هزار میلیاردی فرابودجه‌ای در سال ۹۸

بررسی گزارش یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران نشان می‌دهد حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه فرابودجه ای در سال ۹۸ پرداخت خواهد شد.