بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۷آذر
روند رو به رشد ارقام فرهنگی بودجه/ ارشاد ۱۶.۵ درصد رشد بودجه دارد

روند رو به رشد ارقام فرهنگی بودجه/ ارشاد ۱۶.۵ درصد رشد بودجه دارد

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۶ کشور نشان می‌دهد که بودجه بیشتر نهاد ها و دستگاههای فرهنگی افزایش داشته است.