بودجه فعالیت‌های قرآنی

۱۸آذر
بودجه فعالیت‌های قرآنی بسیار ناچیز است

بودجه فعالیت‌های قرآنی بسیار ناچیز است

دبیر فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی گفت: در سه سال گذشته مبلغ ۶۰۰میلیارد تومان برای فعالیت های قرآنی تخصیص یافته که رقم ناچیزی است.