بودجه فرهنگی

۱۶دی
تقلیل سهم فرهنگ در بودجه ۱۴۰۰ به کمتر از ۵۰ میلیارد تومان
افتخاری در گفت‌وگو با «تهران نیوز» مطرح کرد:

تقلیل سهم فرهنگ در بودجه ۱۴۰۰ به کمتر از ۵۰ میلیارد تومان

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: بودجه ۱۹۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ امروز به کمتر از ۵۰ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.