بودجه عمومی

۰۵اسفند
اراده ای برای اجرای قانون در برخی دستگاه های دولتی نیست

اراده ای برای اجرای قانون در برخی دستگاه های دولتی نیست

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: با تعیین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای شرکت های عمومی، تنها ۴۰۷ هزار تومان برای بودجه عمومی باقی می ماند که مجلس ناگزیر است برای تامین کسری موجود از کسر بودجه برخی ارگان ها  بهره مند شود. 

۲۶دی
بودجه صدا و سیما مشخص شد

بودجه صدا و سیما مشخص شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ۷ دهم درصد بودجه عمومی دولت را به سازمان صداوسیما اختصاص دادند.