بودجه عمومی کشور

۱۵فروردین
وقتی اقتصاد نفتی دستاورد برجام می‌شود!

وقتی اقتصاد نفتی دستاورد برجام می‌شود!

اقتصاد ایران هنوز نفتی است. طعمش را می‌توان از بودجه‌ها و رفتارهای دولت و ارباب و رعیتی‌اش فهمید. این کارها را تنها دولتمردان و سکانداران اقتصادهای دولتی می‌کنند. فضا هنوز باز و رقابتی نیست و همچنان، بیماری هلندی، در کمین اقتصاد ایران.