بودجه عمومی آموزش‌ و پرورش

۲۳آذر
از ابهام صندوق ذخیره معلمان تا کم توجهی به دوره ابتدایی

از ابهام صندوق ذخیره معلمان تا کم توجهی به دوره ابتدایی

گاهی به جداول بودجه لایحه ۱۳۹۹ نشان‌دهنده، ثبات یا کاهش در بودجه برخی واحدهای ستادی و افزایش قابل توجه (۱۰ هزار میلیارد تومانی) بودجه آموزش‌وپرورش استان‌هاست که یک نقطه قوت و رویداد مثبت در بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدم شفافیت بودجه آموزش‌وپرورش سبب شده، بودجه این دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و دارای مسائل و مشکلات پیچده‌‏ای باشد.