بودجه عمرانی 41 روستای فیروزکوه

۲۶دی
اعتبارات جدید عمران روستایی بین ۴۱ روستای فیروزکوه توزیع شد

اعتبارات جدید عمران روستایی بین ۴۱ روستای فیروزکوه توزیع شد

فرماندار شهرستان فیروزکوه از توزیع اعتبارات جدید عمران روستایی بین ۴۱ روستای شهرستان فیروزکوه خبر داد.