بودجه عمرانی سال 93 نسبت به امسال 5/32 درصد کاهش یافته است

۲۴دی
افزایش بودجه عمرانی استان ها در دستور کار مجلس قرار دارد/ بودجه عمرانی سال ۹۳ نسبت به امسال ۳۲/۵ درصد کاهش یافته است

افزایش بودجه عمرانی استان ها در دستور کار مجلس قرار دارد/ بودجه عمرانی سال ۹۳ نسبت به امسال ۳۲/۵ درصد کاهش یافته است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس به وضعیت بودجه‌های عمرانی اختصاص داده شده از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به سالجاری اشاره کرد و گفت: میزان اختصاص بودجه‌های عمرانی برای سال آینده در برخی استان‌ها کاهش نسبی داشته که ما در کمیسیون سعی می‌کنیم با توافق نمایندگان دولت، این میزان بودجه را افزایش دهیم.