بودجه صدا سیما

۲۹دی
بودجه ۱۴۰ میلیاردی صداوسیما برای فرهنگ‌سازی

بودجه ۱۴۰ میلیاردی صداوسیما برای فرهنگ‌سازی

بر این اساس، یک بند به تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۶ افزوده شد که به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج‌درصد از ردیف‌های ۶۵-۵۳۰۰۰۰ و ۶۶-۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد.