بودجه شهرداری تهران

۲۲بهمن
تشریح دستاوردهای ایران در زمینه مترو / اولویت‌های بودجه مدیریت شهری تهران در سال ۹۸

تشریح دستاوردهای ایران در زمینه مترو / اولویت‌های بودجه مدیریت شهری تهران در سال ۹۸

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به دستاوردهای ایران در زمینه مترو، اولویت‌های بودجه مدیریت شهری تهران در سال ۹۸ را تشریح کرد.