بودجه سانتریفیوژ

۰۸دی
نوبخت: بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه هاست

نوبخت: بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه هاست

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمد‌ها و هزینه‌هاست و لزومی ندارد که بگوییم چرا درآمدهایمان کم شده است.