بودجه سال 99

۲۱دی
بررسی بودجه ۹۹ در حاشیه انتخابات نمایندگان مجلس

بررسی بودجه ۹۹ در حاشیه انتخابات نمایندگان مجلس

بررسی بودجه سال ۹۹ پس از برگزاری انتخابات مجلس در پارلمان انجام می‌شود.