بودجه سال جاری

۱۴اردیبهشت
پرداخت بودجه سال جاری فدراسیون‌های ورزشی توسط وزارت ورزش

پرداخت بودجه سال جاری فدراسیون‌های ورزشی توسط وزارت ورزش

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت :برای نخستین بار قرار است یک الگو یا نظام نامه مالی طراحی شود تا بودجه سال ۹۹ فدراسیون‌ها بر اساس آن مشخص شود. شاخص‌های موردنظر برای تدوین این الگو در حال نهایی شدن است.