بودجه سال آینده

۱۶آذر
نظری: منابع درآمدی بودجه دولت قابل تحقق نیست

نظری: منابع درآمدی بودجه دولت قابل تحقق نیست

نظری گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، قابل تحقق نیست و با بودجه خیالی نمی‌توان برای کشور برنامه‌ریزی کرد.