بودجه سال آتی

۱۷آذر
تعیین قیمت دلار ۳۳۰۰ تومانی بی ارتباط با فعالیت‌های سیاسی نیست

تعیین قیمت دلار ۳۳۰۰ تومانی بی ارتباط با فعالیت‌های سیاسی نیست

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تقدیم لایحه بودجه دولت و تعیین قیمت ۳۳هزار ریالی برای دلار، گفت: این اقدام بی ارتباط با فعالیت‌های سیاسی در آغاز سال آینده نیست.