بودجه روستاها

۲۳بهمن
بودجه روستاها ۳۰۰ برابررشد داشته است

بودجه روستاها ۳۰۰ برابررشد داشته است

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: بودجه روستاها ۳۰۰ برابررشد داشته است و امکاناتی که در روستا فراهم می باشد شهر از آن برخوردار نیست.