بودجه دفاعی کشور

۰۵دی
وضعیت اسفبار اعتبارات نیروهای مسلح در سال ۹۸

وضعیت اسفبار اعتبارات نیروهای مسلح در سال ۹۸

شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، کسانی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی‌دهند، از شورای عالی امنیت ملی حذف شوند تا با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.