بودجه دفاعی ایران

۲۶آذر
نامه اعتراضی کمیسیون امنیت‌ملی به دولت درباره بودجه دفاعی سال آینده

نامه اعتراضی کمیسیون امنیت‌ملی به دولت درباره بودجه دفاعی سال آینده

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس از نامه اعتراضی کمیسیون امنیت‌ملی به دولت درباره بودجه دفاعی در سال آینده خبر داد.