بودجه حمل و نقل عمومی

۲۲آذر
واکنش هاشمی به بودجه حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۰

واکنش هاشمی به بودجه حمل و نقل عمومی در سال ۱۴۰۰

رئیس شورای شهر تهران گفت: برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال آینده به ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم درحالی که این اتفاق نیفتاده است.