بودجه حقوق سال 98

۱۰تیر
خبری از افزایش حقوق نیست

خبری از افزایش حقوق نیست

سه ماه از پرداخت‌های حقوق کارمندان در سال جاری گذشته است اما هیچ گونه افزایش حوقی مشاهده نشده است.