بودجه جاری

۱۲بهمن
باید سهم نفت در بودجه جاری کاهش یابد/مسئولان به فکرجایگزین کردن درآمدهای دیگر برای کشور باشند

باید سهم نفت در بودجه جاری کاهش یابد/مسئولان به فکرجایگزین کردن درآمدهای دیگر برای کشور باشند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است، باید سهم نفت در بودجه جاری کاهش یابد و مسئولان نیز به سمت جایگزین کردن درآمدهای دیگر برای کشور حرکت کنند.