بودجه تکواندو

۲۴تیر
کل بودجه تکواندو را باور کنیم یا بی پولی ؟

کل بودجه تکواندو را باور کنیم یا بی پولی ؟

۷۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان کل اعتباری است که کمیته ملی المپیک می‌تواند از سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور دریافت و به فدراسیون‌های ورزشی اهدا کند. در این بین فدراسیون‌هایی که سهمیه المپیک کسب کرده اند، نسبت به سایر فدراسیون‌ها ارجحیت دارند و تا سقف بودجه در نظر گرفته شده می‌توانند با توجه به برنامه‌ها و عملکردی که از خود به جای می‌گذارند، از کمیته ملی المپیک بودجه را دریافت کنند.