بودجه بحران

۰۴دی
دولت بودجه لازم برای تجهیز ستادهای مدیریت بحران ندارد

دولت بودجه لازم برای تجهیز ستادهای مدیریت بحران ندارد

رئیس شورای اسلامی شهرقدس با اشاره به تغییرات بودجه شهرداری برای تهیه اقلام مورد نیاز ستاد بحران، گفت: دولت منابع بودجه لازم برای تجهیز ستادهای مدیریت بحران ندارد.