بودجه ایران

۲۸بهمن
واریز درآمد یارانه‌ به خزانه و  کف‌زنی  در مجلس

واریز درآمد یارانه‌ به خزانه و کف‌زنی در مجلس

مجلس در هفته‌ای که گذشت مصوبات مهمی داشت که از جمله آنها، واریز درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور است.