بودجه امور زنان

۱۹دی
اقدام مؤثری در حوزه زنان صورت نگرفته است/مشخص نیست بودجه امور زنان در چه زمینه‌هایی هزینه شده است

اقدام مؤثری در حوزه زنان صورت نگرفته است/مشخص نیست بودجه امور زنان در چه زمینه‌هایی هزینه شده است

کارشناس حوزه زنان اظهار کرد: تا کنون اقدام مؤثری در حوزه زنان انجام نشده است و بودجه امور زنان مشخص نیست در چه زمینه‌هایی هزینه شده است و یا حداقل می‌توان گفت در مسیر درست هزینه نشده است.