بودجه استان تهران در سال98

۱۸بهمن
جزئیات عیدی کارمندان دستگاه‌های دولتی تهران مشخص شد

جزئیات عیدی کارمندان دستگاه‌های دولتی تهران مشخص شد

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد که عیدی کارمندان دستگاه‌های دولتی استان تهران همزمان با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود.