بودجه آتش نشانی

۰۵بهمن
بودجه پیشنهادی برای آتش نشانی تهران در سال ۹۶

بودجه پیشنهادی برای آتش نشانی تهران در سال ۹۶

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیشنهاد بودجه سال ‌آینده ‌آتش‌نشانی شهر تهران ۶۱۵ میلیارد تومان است.