بودجه‌

۰۸شهریور
تداوم بحران آب و خشکسالی تا تابستان آینده

تداوم بحران آب و خشکسالی تا تابستان آینده

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط حال حاضر کشور باید ردیف بودجه‌ای به‌صورت ویژه برای مدیریت بحران آبی و ظرفیت‌بخشی به بخش تأمین آب در نظر گرفته شود.

۲۷مرداد

تهران از لحاظ بودجه‌ای در رتبه هفتم کشور

استاندار تهران با اشاره به مشکلات بودجه‌ای استان تهران گفت: بودجه این استان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.