بودجه‌ سیاسی

۲۹آذر
لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه‌ سیاسی است و کارکرد انتخاباتی دارد

لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه‌ سیاسی است و کارکرد انتخاباتی دارد

یک نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه‌ ۱۴۰۰ دولت اصلاً قابل اجرا نیست، گفت: بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه‌ سیاسی است، زیرا هزینه‌هایی افزایش یافته که کارکرد انتخاباتی داشته باشد.