بودجه‌ای

۲۳بهمن
بودجه‌ای که اول و آخرش با استعفا همراه شد

بودجه‌ای که اول و آخرش با استعفا همراه شد

استعفای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بودجه سال ۹۳ کشور از استان خوزستان آغاز شد که ۱۸ نماینده این استان به صورت دسته جمعی استعفا دادند و بعد از آن هم استانهایی مانند لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی ومازندران نیز در اعتراض به بودجه تخصیص یافته به استانهای خود استعفا دادند.

۰۱دی
بودجه‌ای که در آن معیشت مردم مغفول است

بودجه‌ای که در آن معیشت مردم مغفول است

دولت یازدهم در روزهای انتخاباتی با تاکید بر بهبود معیشت مردم توانست آراء را به خود اختصاص دهد که در اولین بودجه ای که این دولت به مجلس برده است نمی توان شاهد این موضوع بود که این شیوه بودجه ریزی بتواند تاثیری بر معیشت مردم داشته باشد.