بودای

۱۹شهریور
آیین صلح با مسلمان‌کشی

آیین صلح با مسلمان‌کشی

کشتار مسلمانان ‌بی‌گناه میانمار و رفتارهای ضد انسانی در مناطق مسلمان‌نشین سبب شده که کودکان و زنان مسلمان برای فرار از دست ارتش این کشور به کوهستان و کشورهای دیگر پناه بیاورند که در کمال ناباروری همسایگان این کشور هم بجای پناه دادن به آن‌ها، تجاوز وحشیانه ارتش میانمار را ادامه می‌دهند.