بود؟!

۲۹دی

سفرروحانی پوپولیستی بود؟!

همکار نشریات زنجیره‌ای، موضع‌گیری رئیس جمهور و تاکید بر مقاومت را نکوهش کرد و به همین دلیل سفر استانی وی را پوپولیستی خواند.