بوتولیسم

۲۸مرداد
به کودکان زیر دوسال نباید عسل داد

به کودکان زیر دوسال نباید عسل داد

خطر مصرف عسل در کودکان زیر دو سال یکی از سولات مهم مادران جوان هست، این در حالیکه خیلی از افراد فکر می کنن، به دلیل اینکه عسل سرشار از خاصیت هست، پس بهترین انتخاب برای کودکانه، در حالی که کودکان زیر دو سال نباید عسل بخورند!