بوئینگ و ایرباس

۲۲فروردین
کارشکنی آمریکا برای ورود ایرباس‌ها به ایران + سند

کارشکنی آمریکا برای ورود ایرباس‌ها به ایران + سند

جنگ اروپا و آمریکا بر سر بازار ایران باعث تأخیر در ورود هواپیما به ایران شده تا جاییکه ایران مجبور است برای رسیدن به ایرباس هایی که ماه های گذشته در آستانه انتخابات وعده خرید آنها را به مردم داده بود تعدادی هواپیمای بوئینگ را نیز خریداری کند.