بوئینگ اوکراینی

۲۵فروردین
جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی همچنان در ایران است

جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی همچنان در ایران است

رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری درباره مطرح شدن انتقال جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی به کشور ثالث گفت: حال حاضر جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی همین‌جا در سازمان هواپیمایی کشوری ایران است.