به‌طرح

۰۷دی

رای‌منفی به‌طرح ممنوعیت‌حمل‌سلاح سرد!

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد، از رای منفی نمایندگان به این طرح و بسته شدن پرونده آن در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد.