بهینه‌ سازی مصارف

۲۹آبان
اجرایی شدن طرح مشارکت در بهینه‌ سازی مصارف برق ادارات بهارستان

اجرایی شدن طرح مشارکت در بهینه‌ سازی مصارف برق ادارات بهارستان

مدیر اداره برق بخش بوستان گفت: اجرای پروژه مشارکت در بهینه‌ سازی مصارف برق ساختمان اداری در بخش بوستان کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق را به همراه داشته است.