بهن خطیبی فرماندار شهرستان قرچک

۱۸شهریور
راه‌اندازی ۸ واحد دام‌پروری در قرچک / افزایش ۵۴۵ تنی تولید گوشت قرمز
فرماندار قرچک خبر داد:

راه‌اندازی ۸ واحد دام‌پروری در قرچک / افزایش ۵۴۵ تنی تولید گوشت قرمز

فرماندار قرچک از راه‌اندازی هشت واحد دام‌پروری در قرچک و افزایش ۵۴۵ تنی تولید گوشت قرمز خبر داد.