بهنام صفی

۱۲دی
در خواست پرویز پرستویی برای بهنام صفوی

در خواست پرویز پرستویی برای بهنام صفوی

پرویز پرستویی با انتشار عکسی از بهنام صفوی و فرزند نوزادش، از مردم خواست برای بهبود حال این خواننده پاپ دعا کنند.